Luonnonperintösäätiö

Luonnonperintösäätiö tarjoaa ainoana valtakunnallisena tahona suoran kanavan luonnonsuojeluun ihmisille, jotka eivät omista metsää itse. Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroin sopivia luonnonalueita, ensisijaisesti vanhoja uhanalaisia metsiä, ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

Lisää tietoa löydät Luonnonperintösäätiön verkkosivuilta ja Facebook-sivulta.